DAR MŁODZIEŻY
Fregata  -   Wyższa Szkoła Morska w Gdyni
 
Tak jawił się w artystycznej wizji Adama Werki polski żaglowiec szkolny DAR MŁODZIEŻY w roku 1978, a więc na
długo przed jego wybudowaniem przez Stocznię Gdańską im. W. Lenina dla Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni.
 
---------W czerwcu 1978 roku zupełnie nieoczekiwanie grupa działaczy młodzieżowych wystąpiła z niezwykłym apelem o
przystąpienie do budowy następcy
DARU POMORZA - następca ten miał nazywać się DAR MŁODZIEŻY. Tekst apelu
publikuję poniżej:
 
DO MŁODZIEŻY POLSKIEJ

Koleżanki i Koledzy!

---------Upływa właśnie półwiecze podniosłego wydarzenia, jakim dla poprzednich pokoleń Polaków stało się wciągnięcie
biało-czerwonej bandery na maszt
DARU POMORZA.

---------Słynna biała fregata, zakupiona ze środków społeczeństwa polskiego, była symbolem morskich ambicji i dążeń
naszego narodu. W ciągu swojej wieloletniej służby
DAR POMORZA stał się bliski milionom ludzi w całym kraju.
Niosąc dumnie naszq banderę przez morza i oceany, dokumentował istnienie państwa wskrzeszonego do niepodległego
bytu po wiekowej niewoli. Na jego pokładzie przeszkolono ponad 10 tysięcy oficerów marynarki. Statek zawinął do 280
portów świata, przebywając ponad 460 tysięcy mil morskich.
DAR POMORZA stał się godnym ambasadorem Polski,
zjednywał jej szacunek i zainteresowanie wśród wielu morskich narodów.

----------Bieg czasu sprawia, że coraz bliższa jest chwila, kiedy otoczona legendą fregata zaprzestanie swej morskiej
służby. Pragniemy jednak, aby otrzymała następcę, który przejąłby jej tradycje, dorównał pięknu i sprostał nowym
zadaniom w kształceniu kolejnych pokoleń ludzi morza. Dlatego właśnie młodzież gdańska, zrzeszona w Federacji
Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej, występuje z inicjatywą budowy następcy
DARU POMORZA i wzywa do
jej podjęcia młodzież polską. Niech wspólnym wysiłkiem młodych Polaków - pracujących zawodowo, uczących się i
pełniących służbę żołnierską, powstanie statek, który przejmie cenną spuściznę
DARU POMORZA. Niech powstanie
DAR MŁODZIEŻY.

----------Przystąpmy do tworzenia funduszu na budowę żaglowca. Podejmijmy w tym celu działania, których materialne
rezultaty przyczyniq się do urzeczywistnienia zamiaru. Uczyńmy wszystko, co niezbędne, aby DAR MŁODZIEŻY —
poprzez fakt swego powstania oraz wierną służbę banderze polskiej — zapisał kolejną chlubną kartę w morskich
wysiłkach narodu.

---------Udział w tym dziele młodego pokolenia stanie się wyrazem naszego szacunku dla tradycji i współczesnej woli
działania na rzecz tworzenia doniosłych wartości społecznych.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------MŁODZIEŻ ZIEMI GDAŃSKIEJ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19 czerwca 1978
 
---------Kto dziś pamięta, że tak to się zaczęło? Kto pamięta pierwsze entuzjastyczne wpłaty i deklaracje? Warto chyba
przypomnieć je po tylu latach. Wyliczę przynajmniej niektóre, te z pierwszych tygodni akcji:

- przebywająca wtedy poza Polską, załoga
DARU POMORZA wpłaciła 10 000 zł,
- Daniel Duda, rektor Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni - 1000 zł,
- marynarze Polskich Linii Oceanicznych - 34 000 zł,
- rencistka ze Śląska, prosząca o anonimowość - 96,40 zł, później dopłaciła 3,60 zł, aby suma była okragła,
- deklaracje rzeczowe, np. żelazka elektryczne dla załogi, meble, pokrowce, obia, kinkiety, żyrandole, mosiężne klamki,
zamki do drzwi, kotwice, liny, aparatura radiokomunikacji morskiej, pompy, tubiny, hydraulika okrętowa, i wiele, wiele
innych... Najdziwnieszy w tym wszystkim, a zarazem niesłychanie cennym pod względem sentymentalnym, był fragment
kadłuba barku
OTAGO - statku, na którym pływał J. Conrad ...
 
ŻAGLOWCE w FACTA NAUTICA

ADLER VON LÜBECK  |  BISMARCK  |   Bitwa pod Oliwą  |  CUAUHTEMOC  | DAR POMORZA  I  ISKRA  |
|
POGORIA |  WODNIK  |
________________________________________________________________________

Facta Nautica
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
 
Na stronach Facta Nautica okręty nawodne i podwodne, statki handlowe, żaglowe, parowe, motorowe, atomowe, etc.
 
Haftujemy sztandary szkolne, strażackie (OSP i PSP), policyjne, organizacyjne i wszelkie inne od ponad 60 lat!
 
-     Marynarka Handlowa    -    Statki    -   Okręty   -   Wraki    -    Morze    -    Marynarka Wojenna     -
Szkolne żaglowce