Portraits by Kazimierz Poczmański (1900-1982)
Henryk Wieniawski  (1835-1880)
    This oil portrait of a famous Polish violonist,
Henryk Wieniawski, was painted by
Kazimierz
Poczmański in 1957.

     It was exhibited for the first time at the 1st
Ogólnopolska Grupa Twórcza "Zachęta" exhibition
in Politechnika Warszawska, Warszawa (April-May
1957).