STATKI   i   OKRĘTY  |||  -     Radzieckie okręty podwodne II wojny światowej     - |||      MORZE   i   WRAKI
Typ SZCZ (Щука) czyli SZCZUKA był
najliczniej reprezentowany w radzieckiej
flocie podwodnej podczas II wojny
światowej. Zbudowano ogółem 86 jednostek
w kilku wersjach (serie III, V, V-bis, X, X-
bis).

SZCZUKA, pierwszy okręt tego typu, wszedł
do służby we Flocie Bałtyckiej 14
października 1933 roku. Z kolei
ŁOSOŚ był
pierwszą jednostką tego typu na Dalekim
Wschodzie we Flocie Oceanu Spokojnego
(ówczesna  nazwa: Siły Morskie Dalekiego
Wschodu, od 26 listopada 1933), a
SAZAN
we Flocie Czarnomorskiej (od 3 września
1935). Okrętom tym nadano później
dodatkowo nazwy:
SZCZ 301, SZCZ 101
oraz
SZCZ 201.
 Pierwsze cyfry numerów okrętów podwodnych typu SZCZ określają przynależność do poszczególnych flot. A więc:

                                   1 - Flota Oceanu Spokojnego
                                   2 - Flota Czarnomorska
                                   3 - Flota Bałtycka
                                   4 - Flota Północna.

 Wyjątkiem od tej zasady były okręty
SZCZ-405 - SZCZ-408, ukończone z chwilą wybuchu wojny lub w jej
pierwszym okresie, które weszły w skład Floty Bałtyckiej.

  Przeniesienie okrętu z floty do floty znajdowało swoje odbicie w numeracji: 8 jednostek, które przeszły z Floty
Bałtyckiej do Floty Północnej zmieniło numerację z 312-315 na 401-404 oraz z 326-329 na 421-424.
Okręt podwodny typu SZCZ (Щука) (seria X-bis)  Zbiory autora
____________________________________________________________________________________________________
-   FACTA NAUTICA   -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
Okręty podwodne typu "SZCZUKA" (Щука)
Załadunek torpedy na okręt podwodny typu SZCZUKA w bazie dalekowschodniej w sierpniu 1945 roku.
Napis namalowany na torpedzie głosi "Śmierć samurajom!".
Schemat budowy okrętu podwodnego typu SZCZUKA  (Щука)
Źródło: "
Encyclopedia of Russian Submarines 1941-1945", Moscow - St. Petersburg, 2004.
Okręty podwodne typu SZCZUKA w FACTA NAUTICA:

SZCZ-128  | SZCZ-202 | SZCZ-203 | SZCZ-302 | SZCZ-303 | SZCZ-422 |