Rosyjski niszczyciel typu 'NOWIK' na starej pocztówce
Przedwojenna pocztówka radziecka przedstawiającej niezidentyfikowany niszczyciel typu "Novik".
Zwraca uwagę kiepska jakość druku.Pocztówka wydana w Leningradzie przez Centralne Muzeum Wojennomorskie.
 
----------Niszczyciele typu 'NOWIK' były i są legendą nie tylko rosyjskiej i radzieckiej marynarki wojennej. Okręty tego
typu były w swojej epoce uważane za najlepsze niszczyciele na świecie. Zaprojektowane i budowane już przed 1914
rokiem, brały udział w obu wojnach światowych.

---------Wbrew obiegowej opinii, nie była to czysto rosyjska konstrukcja, gdyż przy jej opracowywaniu brali  udział
specjaliści z niemieckiej stoczni  
Vulcan w Szczecinie. NOWIK, pierwsza jednostka serii, rozmiarami i prędkością
górował nad wszystkimi okrętami swojej klasy. W sierpniu 1913 roku osiągnął na próbach prędkość 37,2 węzła !

----------NOWIK wziął czynny udział w działaniach wojennych na wodach Bałtyku w latach 1914-1918. W 1918 roku wycofano
go ze służby czynnej. Po kilkunastu latach został gruntownie  wyremontowany i przebudowany. Do służby wrócił w roku
1931 pod nazwą
JAKOW SWIERDŁOW.

----------Udział tego okrętu w działaniach II wojny światowej trwał bardzo krótko. W pierwszych tygodniach wojny
bazował w Tallinie, wówczas głównej bazie Floty Bałtyckiej. W końcu sierpnia 1941, w związku z błyskawiczną ofensywą sił
niemieckich, zaistniała konieczność opuszczenia portu przez siły radzieckie. 28 sierpnia redę w Tallinie opuściły dziesiątki
statków i okrętów, z zamiarem przedarcia się do Kronsztadu. Jednym z nich był
JAKOW SWIERDŁOW, płynący w
głównym konwoju, dowodzonym przez wiceadmirała W.F. Tribuca. Jeszcze tego samego dnia, tuż przed godziną 21.00
wpadł na minę i błyskawicznie zatonął.

---------Wraz z nim poszła na dno większość załogi. Taki był koniec najsłynniejszego niszczyciela Rosji carskiej i ZSRR...
 
________________________________________________________________________

Facta Nautica
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
 
 
 
 
-     Marynarka Handlowa    -    Statki    -   Okręty   -   Wraki    -    Morze    -    Marynarka Wojenna     -
NISZCZYCIELE