126
- Marynarka Wojenna Albanii - Typ 'WHISKEY' - Projekt 613
Albański okręt podwodny o numerze burtowym 126. Fotografia z lat 1980.  
----------Jeden z czterech okrętów podwodnych jakimi w swojej historii dysponowała marynarka wojenna Albanii nosił przez
pewien czas numer burtowy
126. Niestety, nie wiadomo, czy oprócz tego miał jakąś nazwę lub oznaczenie alfa-numeryczne.
Normą w marynarce albańskiej były częste zmiany znaków burtowych.

--------- Podobnie jak trzy pozostałe jednostki, reprezentował  radziecki projekt 613 (kod NATO: WHISKEY). Wszystkie
one zostały przekazane Albanii przez Związek Radziecki - dwa w 1960 i dwa w 1961 roku [
źródło ]. Do momentu zmiany
bandery wchodziły w skład radzieckiej 40. Samodzielnej Brygady Okrętów Podwodnych, stacjonującej w Albanii.  
Początkowo, do czerwca 1961, w znacznym stopniu obsadzony był przez załogę radziecką.

---------Nie wiadomo, kiedy 126 zakończył służbę. Wiadomo jednak co się z nim dzieje - "wybebeszony" ze wszystkiego co
przedstawiało jakąkolwiek wartość, przeżarty korozją, stoi porzucony w Zatoce Pasha Liman obok bliźniaczych jednostek...

----------Zdaniem Combat Fleets of the World 1982/83 w roku 1980 już ani jeden z albańskich okrętów podwodnych nie
znajdował się w służbie. Tym niemniej, różne katalogi flot wymieniały je jeszcze na początku lat 1990.
 
Źródło: www.medialb.com.
 
________________________________________________________________________

Facta Nautica
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
 
Na stronach Facta Nautica okręty nawodne i podwodne, statki handlowe, żaglowe, parowe, motorowe, atomowe, etc.
 
Haftujemy sztandary szkolne, strażackie (OSP i PSP), policyjne, organizacyjne i wszelkie inne od ponad 60 lat!
 
-     Marynarka Handlowa    -    Statki    -   Okręty   -   Wraki    -    Morze    -    Marynarka Wojenna     -
Okręty podwodne Albanii