||| -     Marynarka Handlowa    -    Statki    -   Okręty   -   Wraki    -    Morze    -    Marynarka Wojenna     - |||
Okręty podwodne
ORP MAZUR
Polski okręt podwodny typu 'M-XV' ('Malutka)
ORP MAZUR, polski okręt podwodny. Zbiory Facta Nautica.
The Polish submarine ORP MAZUR of the M series XV, acquired in 1954.
 
-----ORP MAZUR był w Marynarce Wojennej PRL jednym z okrętów podwodnych tzw. drugiej generacji. Drugą generacją
nazywano uzyskane z ZSRR niewielkie przybrzeżne jednostki typu 'M-XV' (Malutka).

-----ORP MAZUR,  przed przekazaniem Polskiej Marynarce Wojennej we wrześniu 1954 roku, służył we flocie
radzieckiej pod oznaczeniem
M-274. Jednostka ta powstała w leningradzkich zakładach SUDOMECH (Sudomekh) w 1950
roku (początek budowy: 29.4.1950; wodowanie: 18.9.1950; wejście do służby ?.9.1950). Z informacji autorów zachodnich
[Norman Polmar & Jurrien Noot, 1991:
"Submarines of the Russian and Soviet Navies, 1718-1990", Naval Institute Press,
Annapolis, Maryland] wynika, iż
M-274 początkowo wchodził w skład radzieckich sił podwodnych na Pacyfiku. Interesujące,
że rocznik
Jane's Fighting Ships 1957-58 nadal podawał  M-274 w składzie marynarki wojennej ZSRR, zaś polskie
jednostki typu 'Malutka' (w tym gronie mieści się oczywiście
ORP MAZUR) wymienia tylko pod numerami taktycznymi, od  
M-100 do M-105, podając, że wszystkie zbudowano jeszcze w1940 roku !

-----ORP MAZUR  początkowo nosił znak taktyczny M-101, później P-102, a wreszcie 302. Po paru latach służby w PMW,
usunięto z jego pokładu uniwersalne działo kalibru 45 mm typu
K-21 - nastąpiło to w 1958 lub 1959 roku. Wspomniany wyżej
rocznik flot, podaje, iż było to działo przeciwlotnicze kalibru 37 mm.

-----Okręt wycofano ze służby w roku 1965. Była to druga jednostka o tej nazwie w Polskiej Marynarce Wojennej.
Pierwszym okrętem był torpedowiec (późniejszy szkolny okręt artyleryjski)
ORP MAZUR, utracony w toku Kampanii
Wrześniowej.
 
Okręty podwodne typu M-XV w Polskiej Marynarce Wojennej

ORP KASZUB     ORP KRAKOWIAK     ORP KUJAWIAK     ORP KURP     ORP MAZUR     ORP ŚLĄZAK
 
________________________________________________________________________

Facta Nautica
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont