- ||||   MARYNARKA HANDLOWA      -     STATKI  -    OKRĘTY    -    WRAKI     -     MARYNARKA WOJENNA   |||| -
OKRĘTY PODWODNE
Radziecki okręt podwodny L-55, ponoć nosił nazwę BEZBOŻNIK ...
Brytyjski typ 'L' - ex-brytyjski HMS L55
Okręt podwodny L-55 w służbie brytyjskiej.
HMS L55 in British service.
.
---------Okręt podwodny "L-55" we flocie radzieckiej był jednostką szczególną. Ten niewątpliwie bardzo przestarzały w
okresie II wojny światowej okręt, praktycznie już bez wartości bojowej, miał jednak charakter politycznego symbolu.
Tak jak krążownik
"AVRORA", znany w Polsce jako AURORA, który symbolizował wybuch Rewolucji Październikowej w
1917 roku, tak obecność
"L-55" we flocie radzieckiej upamiętniała klęskę imperialistycznej interwencji w 1919 roku.
---------L-55 był początkowo okrętem marynarki brytyjskiej. Wszedł on do służby w Royal Navy jako HMS L55, już po
zakończeniu I wojny światowej. Wiosną 1919 roku skierowano go na Bałtyk, gdzie wraz z innymi jednostkami zachodnich
interwentów, brał udział w blokadzie Kronsztadu, głównej bazy morskiej rewolucyjnej Rosji.  Oprócz
L55 uczestniczyły w
tej operacji również między innymi: lotniskowiec, 22 krążowniki, 26 niszczycieli i torpedowców, 23 trałowce, 11 okrętów
podwodnych, monitor, 7 stawiaczy sieci zagrodowych, 4 kanonierki i 35 innych jednostek.
---------Historycznym dniem dla HMS L55 był 4 czerwca
1919. Tego dnia obserwacyjne posterunki fortu Krasnaja
Gorka meldowały o pojawieniu się w Zatoce Konopskiej
okrętów interwentów. Zespół ten, złożony z czterech
niszczycieli, ogniem artylerii okrętowej wspierał
nacierające na Piotrogród wojska Nikołaja Judenicza.
Bolszewicy przeciwko tym okrętom wysłali dwa niszczyciele
typu '
NOWIK', a mianowicie AZARD i GAWRIŁ. Walka
artyleryjska, do której włączył się również pancernik
PIETROPAWŁOWSK (późniejszy MARAT),  rozgrywała się
Charakterystyka L-55 według
"Weyers Taschenbuch der Kriegsflotten 1943/44".
Wyporność nawodna/podwodna
870/1139 ton
Prędkość nawodna/podwodna
14/8 węzłów
Uzbrojenie
2 x 75 mm, 1 k.m., 6 x 533 mm
Zasięg nawodny/ podwodny
5000 Mm (10 w.) / ?
Wymiary
72 x 7,2 x 4,1 m
Napęd
Wysokoprężne silniki Vickers,
80 t paliwa
Załoga
40 ludzi
Wszedł do służby w Royal Navy 19 grudnia 1918.
na dużych dystansach. W jej trakcie okazało się, że niszczyciele interwentów osłaniane były przez trzy okręty podwodne
(w tym
HMS L55), które wykonały parę bezskutecznych ataków torpedowych na jednostki rosyjskie.W wyniku kolejnego
nieudanego ataku,
L55 został wyrzucony na powierzchnię, a wtedy błyskawicznie oddany celny strzał z działa dziobowego
kalibru 100 mm niszczyciela
AZARD przesądził jego los. Pocisk rozerwał się w kiosku. W górę wystrzeliły płomienie i
czarny dym - w chwilę później brytyjski okręt podwodny zatonął wraz z całą załogą.Według niektórych źródeł,
L55 zatonął
na minie. Nie można również w tej sytuacji wykluczyć możliwości, że jednostka uszkodzona wybuchem miny zaczęła
wynurzać się lub została wyrzucona na powierzchnię, a wtedy dostała się pod ogień artyleryjski
AZARDA.  

---------L-55 przeleżał na głębokości 30 metrów, na dnie Zatoki Fińskiej parę lat, gdy przypadkiem, rozdzierając sieci
rybackie, umiejscowił go w 1926 radziecki trawler rybacki. 11 sierpnia 1928 roku został wydobyty przez okręt ratowniczy
KOMMUNA (dawniej  WOŁCHOW) i przetransportowany do Kronsztadtu. Po paruletnim remoncie w tamtejszej stoczni,
ostatniego dnia lipca 1932 został wcielony do
Floty Bałtyckiej. Zachował przy tym swoją oryginalną nazwę, L-55, aby
przypominać o żalosnym losie interwentów. Istnieją jednak informacje jakoby nadano mu również nazwę
BEZBOŻNIK.

---------W 1932 roku, niedługo po podniesieniu radzieckiej bandery, zderzył się ze statkiem handlowym i poszedł znowu na
dno. Tym razem wydobyto go bardzo szybko i ponownie wcielono do
Floty Bałtyckiej.

---------Wybuch II wojny światowej zastał L-55 w bazie w Kronsztadzie. Dowodził nim wówczas starszy lejtnant Ilia J.
Braun. Czynny udział okrętu w walkach ograniczył się do współudziału w obronie przeciwlotniczej Kronsztadu i Leningradu.
Dowódcą tej jednostki był w pewnym okresie również znany podwodnik Aleksander Władimirowicz Tripolski, dowodzący
także okrętem podwodnym
S-1 w trakcie wojny fińsko-radzieckiej.

---------W czynnej służbie pozostał aż do 10 stycznia 1940. Nastepnie pełnił rolę okrętu szkolnego, aby 8 sierpnia przejść
do rezerwy. Nieoczekiwanie wrócił do służby, i od 11 maja 1943 do do 25 sierpnia 1950 zaczął służyć jako pływający
agregat prądotwórczy. Po poważnej awarii został porzucony i dopiero w 1960 pocięto go na złom.

--------L-55 pod banderą radziecką nie odbył ani jednego patrolu bojowego. Zapisał się jednak trwale w historii
radzieckiej floty podwodnej i ratownictwa okrętowego.
 
------We wnętrzu wraku HMS L55 znaleziono 42
szkielety członków brytyjskiej załogi. Szczątki poległych
z należnymi honorami przetransportowano do Tallina, a
stamtąd zabrał je do Wielkiej Brytanii krążownik
HMS
CHAMPION
. Po żałobnej ceremonii, cała załoga
spoczęła na cmentarzu marynarki wojennej w
Portsmouth (
Haslar Naval Cemetary).
 
________________________________________________________________________

Facta Nautica
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont