KOMSOMOLEC ŁATWII -Комсомолец Латвии
Radziecki trałowiec oceaniczny - Typ T-43 - Projekt 254
 
Radziecki trałowiec KOMSOMOLEC BIEŁORUSSII na kolekcjonerskiej pocztówce wydanej w ZSRR w 1982 r.
Морский тральщик  «Комсомолец Латвии» пр. 254 Балтийского флота.
 
---------Trałowiec KOMSOMOLEC ŁATWII reprezentował we Flocie Bałtyckiej ZSRR typ T-43 (w terminologii NATO)
czyli radziecki
projekt 254. Więcej informacji na temat tych trałowców znajdziesz tutaj.

----------Prawdopodobnie wszedł do służby w roku 1962. Nazwę swoją otrzymał dla uczczenia 40-lecia patronatu Komsomołu
nad radziecką marynarką wojenną.

----------W roku 1970 uczestniczył w międzynarodowych manewrach OKIEAN (ros. ОКЕАН) na Atlantyku. Manewry te są
pamiętne głównie dlatego, że w toku ich trwania zatonął w wyniku pożaru radziecki atomowy okręt podwodny
K-8 (klasa
NOVEMBER) powodując śmierć 52 ludzi.

----------Od 1977 okręt szczycił się przyznanym mu tytułem otlicznyj (ros. отличный = doskonały, celujący).

Zobacz też inne trałowce typu T-43

|  
KOMSOMOLEC BIEŁORUSSII  (ZSRR)  |  ORP ŻBIK  |  ORP  ŻUBR  |  CHANGZHOU  (Chiny)  |
________________________________________________________________________

Facta Nautica
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
 
Na stronach Facta Nautica okręty nawodne i podwodne, statki handlowe, żaglowe, parowe, motorowe, atomowe, etc.
 
Haftujemy sztandary szkolne, strażackie (OSP i PSP), policyjne, organizacyjne i wszelkie inne od ponad 60 lat!
 
-     Marynarka Handlowa    -    Statki    -   Okręty   -   Wraki    -    Morze    -    Marynarka Wojenna     -
Trałowce